Chouette advokatbyrå

Chouette är en affärsjuridisk advokatbyrå som är särskilt specialiserad på entreprenadrätt, försäkrings- och skadeståndsrätt, immaterialrätt, internationell köprätt, transporträtt och tvistlösning. Vi företräder såväl privatpersoner som företag och andra juridiska personer av varierande storlek. Oavsett vem som är vår uppdragsgivare sätter vi alltid arbetets kvalitet först.

Advokatbyrån bildades år 2008. En drivande tanke hos grundarna var att skapa en verksamhet där ett väl utfört arbete och trivsel är ändamål i sig. Centralt är också vår gemensamma uppfattning att juridik ska hanteras på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt.

Kontakta oss

Tel: 08-796 96 70