Pontus Back

PontusAdvokat

Fokusområden:

 • Tvistlösning
 • Domstolsprocesser och skiljeförfaranden
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Bolagsrätt
 • Skadeståndsrätt

08-796 96 76
pontus.back@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

 • Chouette (2008–)
 • Adjungerad ledamot i Svea hovrätt (2007–2008)
 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund (2003)
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm, verksamhetsgruppen för processer och skiljeförfaranden (2001–2008)
 • Tingstjänstgöring vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm och Sollentuna tingsrätt (1999–2001)
 • Advokatfirman Vinge i Stockholm (1998–1999)
 • Université Robert Schuman, Strasbourg (1996–1997)
 • Juris kandidatexamen, Uppsala universitet (1997)

Om Pontus

Pontus arbetar med tvistlösning och har varit partsombud i ett mycket stort antal tvister. Han har företrätt såväl multinationella företag i internationella skiljeförfaranden under ICC:s, SCC:s och UNCITRAL:s skiljedomsregler, som småbolag och privatpersoner i svensk domstol. Han har också erfarenhet av dömande verksamhet som domare och skiljeman.

Pontus har även omfattande erfarenhet som utomrättslig rådgivare i affärsrelationer som har gått fel, t.ex. mellan aktieägare i bolag med interna konflikter, samt av allmän affärsjuridisk rådgivning.

De ärenden som Pontus har agerat i har inte sällan involverat andra rättsordningar än den svenska och genomförts på engelska, som han behärskar flytande. Han har även mycket goda kunskaper i franska och spanska.