Anita Gillior

Anita Advokat

Fokusområden:

 • Tvistlösning
 • Immaterialrätt
 • Avtal om forskningssamarbeten

08-796 96 82
anita.gillior@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

 • Ledamot av sveriges advokatsamfund (2020)
 • Chouette (2019–)
 • Kungliga Tekniska högskolan (2017-2019)
 • Awa, strategisk IP-rådgivning (2006-2017)
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm, verksamhetsgruppen för processer och skiljeförfaranden (2001-2006)
 • Tingstjänstgöring vid Huddinge tingsrätt (1999–2001)
 • Université Robert Schuman, Strasbourg (1997-1998)
 • Juris kandidatexamen, Lunds universitet (1997)

Om Anita

Anita är specialiserad på tvistlösning, immaterialrätt och avtal om forskningssamarbeten. Hon har omfattande erfarenhet av att ge klienter råd om IP-strategier och avtal och av att genomdriva ensamrätten till IP-rättigheter, särskilt varumärken, patent, upphovsrätt och mönsterrättigheter.

Anita har också specialistkunskaper om det svenska och EU-rättsliga regelverk som reglerar avtal mellan företag, universitet och uppfinnare om forskningssamarbeten och forskningsfinansiering, inklusive äganderätt och sekretess.