Emil Nordh

EmilAdvokat

Fokusområden:

  • Tvistlösning
  • Entreprenadrätt
  • Arbetsrätt
  • Fastighetsrätt
  • Bolagsrätt
  • Skadeståndsrätt

08-796 96 77
emil.nordh@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Chouette (2008–)
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund (2004)
  • Advokatfirman Nordh, biträdande jurist (1998–2008)
  • Juris kandidatexamen, Uppsala universitet (1998)

Om Emil

Emil är specialiserad på tvistlösning, särskilt inom entreprenadrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och skadeståndsrätt. Han har omfattande erfarenhet av att bistå företag som processombud och med affärsjuridisk rådgivning. Emil arbetar också med arvsrätt och med de ekonomiska delarna av familjerätten.

Han har deltagit i arbetet med flera uppmärksammade fall, bl a som biträde i det s.k. Lindöpark-målet (EG-domstolens mål nr C-150/99) och som ombud i det s.k. Lundgren-målet, NJA 2005 s. 462

Han har även skrivit artiklar i Svensk juristtidning och Juridisk tidskrift.

Skriv ut CV