Edvin Erkenborn

Jur kand

Fokusområden:

  • Tvistlösning

 08-796 96 81
 edvin.erkenborn@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Chouette (2021-)
  • Linköpings tingsrätt, tingsnotarie (2020-2021)
  • Stockholms överförmyndarförvaltning, handläggare (2017-2020)
  • Juristexamen, Stockholms universitet (2017)

Om Edvin

Edvin tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2017 och arbetade därefter på Stockholms överförmyndarförvaltning. Innan han påbörjade sin anställning som biträdande jurist hos oss genomförde han tingstjänstgöring på Linköpings tingsrätt (2020-2021).