Sanna Ridderwall O’Kane

EmilAdvokat

Fokusområden:

  • Tvistlösning
  • Livsmedelsjuridik

08-796 96 80
sanna.ridderwall.okane@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund (2017)
  • Chouette (2013–)
  • Tingstjänstgöring vid Vänersborgs tingsrätt (2012–2013)
  • Rättsgruppen vid Polismyndigheten i Östergötlands län (2010–2011)
  • Juris kandidatexamen, Uppsala universitet (2010)
  • Uppsatspraktikant, Advokatfirman Fylgia (2009)

Om Sanna

Sanna arbetade efter sin juristexamen vid Uppsala universitet hos Polismyndigheten i Östergötlands län som handläggare av djurärenden. Hon gjorde senare sin tingstjänstgöring vid Vänersborgs tingsrätt. Sanna arbetar hos oss framför allt med tvistlösning, både vid domstol och i skiljeförfaranden. Sanna har också en djup kompetens inom livsmedelsjuridiken.