Sanna Guterstam Topor

Jur kand

Fokusområden:

  • Tvistlösning

 08-796 96 73
 sanna.topor@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Chouette (2019–)
  • Tingstjänstgöring vid mark- och miljödomstolen och Nacka tingsrätt (2017-2019)
  • Försäkringskassan, handläggare (2017)
  • Juristexamen, Uppsala universitet (2016)
  • Utbytesstudier, University of East Anglia (2014)

Om Sanna

Efter sin juristexamen vid Uppsala universitet arbetade Sanna som handläggare vid Försäkringskassan. Hon genomförde sedan sin tingstjänstgöring vid Nacka tingsrätt med särskild tjänstgöring vid mark- och miljödomstolen.