Kiljan Ardal

KiljanJur kand

Fokusområden:

  • Tvistlösning
  • Immaterialrätt

08-796 96 72
kiljan.ardal@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Chouette (2017–)
  • Förbundsjurist, Föreningen Svenska Tecknare (2016-2017)
  • Tingsnotarie, Falu tingsrätt (2015-2016)
  • Biträdande jurist, offentlig rätt och immaterialrätt, MAQS Advokatbyrå (2013-2014)
  • Juris kandidatexamen, Stockholms universitet (2013)
  • Kurser i miljörätt, University of Iceland (2012)

Om Kiljan

Efter sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetade Kiljan som biträdande jurist på advokatbyrå. Efter avslutad tingstjänstgöring vid Falu tingsrätt har han arbetat som förbundsjurist på Föreningen Svenska Tecknare. Kiljan arbetar nu hos oss med främst tvistlösning och immaterialrätt.