Jessica Waher

Jur kand

Fokusområden:

  • Tvistlösning

 08-796 96 81
 jessica.waher@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Chouette (2019–)
  • Tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt (2017-2019)
  • Juristexamen, Stockholms universitet (2017)
  • Utbytesstudier, Oxford Brookes University (2016)

Om Jessica

Efter sin juristexamen vid Stockholms universitet genomförde Jessica tingstjänstgöring på Solna tingsrätt under två år innan hon påbörjade sin anställning som biträdande jurist.