Beatrice Norin

Jur kand

Fokusområden:

  • Tvistlösning

 08-796 96 72
 beatrice.norin@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Chouette (2021-)
  • Tingsfiskal vid Falu tingsrätt (2020-2021)
  • Hovrättsfiskal vid Svea hovrätt (2019-2020)
  • Beredningsjurist vid Stockholms tingsrätt (2019)
  • Tingstjänstgöring vid Allmänna reklamationsnämnden och Stockholms tingsrätt (2017-2019)
  • Juristexamen, Stockholms universitet (2017)

Om Beatrice

Efter sin juristexamen vid Stockholms universitet har Beatrice främst arbetat vid domstol i olika roller. Hon genomförde tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och det första året på domarutbildningen som hovrättsfiskal vid Svea hovrätt. Innan hon började sin anställning som biträdande jurist på Chouette var hon en kortare period tingsfiskal vid Falu tingsrätt.