Anita Gillior

Anita Advokat

Fokusområden:

 • Tvistlösning
 • Immaterialrätt
 • Avtal om forskningssamarbeten

08-796 96 82
anita.gillior@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

 • Ledamot av sveriges advokatsamfund (2020)
 • Chouette (2019–)
 • Kungliga Tekniska högskolan (2017-2019)
 • Awa, strategisk IP-rådgivning (2006-2017)
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm, verksamhetsgruppen för processer och skiljeförfaranden (2001-2006)
 • Tingstjänstgöring vid Huddinge tingsrätt (1999–2001)
 • Université Robert Schuman, Strasbourg (1997-1998)
 • Juris kandidatexamen, Lunds universitet (1997)

Om Anita

Anita arbetar med tvistlösning och immaterialrätt samt med avtal om forskningssamarbeten. Anita har lång erfarenhet av att hjälpa klienter att utforma strategier och avtal kring immateriella tillgångar och genomdriva ensamrätten till immateriella rättigheter, som varumärken, patent och företagshemligheter.

Hon har också erfarenhet och kunskaper kring förhandlingar och bakomliggande regelverk för avtal mellan företag, universitet och uppfinnare om forskningssamarbeten och forskningsfinansiering, inklusive relevanta sekretessfrågor.