Anders Arthur

EmilAdvokat

Fokusområden:

  • Tvistlösning
  • Svenska och internationella skiljeförfaranden

08-796 96 79
anders.arthur@chouette.se

Ladda ned CV

Bakgrund:

  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund (2011)
  • Chouette (2010–)
  • Biträdande jurist, Tvistlösning, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2007–2010)
  • Bolagsjurist, General Counsel’s Office, Telefonaktiebolaget LM Ericsson (2006–2007)
  • Biträdande jurist, Publik M&A och aktiemarknad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2005–2006)
  • Juris kandidatexamen, Stockholms universitet (2005)
  • Kurser i straffrätt, University of Manchester (2005)

Om Anders

Anders fokuserar på tvistlösning med särskild inriktning på uppdrag som rättegångsombud och som partsombud i svenska och internationella skiljeförfaranden. Utöver tvister inom den centrala förmögenhetsrätten arbetar Anders ofta med tvister inom områdena associationsrätt, försäkrings- och skadeståndsrätt, entreprenad- och konsulträtt samt rådgivningsansvar.